Hva Qmann kan gjøre for deg som kunde?

Fordelene ved å kontakte oss for hjelp når du har behov for nye medarbeidere, både i temporære og faste stillinger, er mange. Basert på kundens kravspesifikasjon setter vi raskt i gang prosessen med å finne den rette kandidaten. Qmann har lang erfaring og bred kompetanse innen utvelgelse av personell. Vi har en aktiv portefølje på over 400 kandidater.Her kan arbeidssøkere fortløpende registrerer seg. Vi søker etter kandidater gjennom et godt opparbeidedet nettverk samt våre eiere og samarbeidspartnere Vi lyser også ut stillinger i aktuelle jobbsøkingsmedier. Kandidater kvalitetssjekkes i form av personlig intervju der alle papirer og referanser evalueres.

Dersom vi mener at noen av kandidatene oppfyller kundens krav, vil vi sende CV inkludert vår evaluering av kandidaten. Som kunde kan du velge om det er ønskelig å gå videre med noen av de kandidatene vi anbefaler, og du får selv mulighet til å foreta et intervju med kandidaten. Qmann har i innleieperioden det fulle arbeidsgiveransvar. Som kunde innebærer dette større frihet og fleksibilitet